Energetische therapie bij lichamelijke klachten.

17-02-17-tlbug-johnelan-webste-014 energetische therapie leefbewust.nl
Vijf jaar geleden ben ik een maatschap aangegaan met mijn Bowentherapie praktijk. Mijn partner is energetisch therapeut. Ik dacht dat het een goede aanvulling zou zijn om mijn vrij fysiek gerichte therapie te combineren met een therapievorm die meer gaat over de psyche.
En dat is een verrassende en goede zet geweest. 

Want wat nu duidelijk blijkt is dat veel lichamelijke klachten veroorzaakt worden door een psychisch lijden. Een vastzittend denkpatroon, een overtuiging, een oordeel, een geheim, kortom door een spanning.
Neem bijvoorbeeld een vrouw die jarenlang pijn ervaarde net onder haar borstbeen, ter hoogte van haar middenrif. Deze plek was erg gevoelig bij aanraking en maakte het doorademen en ontspannen lastig. Ze had diverse onderzoeken in het ziekenhuis achter de rug maar er werd nooit een oorzaak gevonden. Tijdens haar eerste energetische sessie werd duidelijk dat deze vrouw veel verdriet bij zich droeg en waar dat vandaan kwam. Hoewel ze had verteld dat ze eigenlijk nooit huilde deed ze dat tijdens de sessie wel en ook thuis zette zich dat een hele dag en avond voort. Ze vertelde haar man dat ze zeker niet meer terug ging naar deze therapeut. Totdat ze tot haar grote verbazing een dag later merkte dat haar pijn vrijwel weg was. In de volgende sessies kwam er steeds meer inzicht en ruimte en zijn haar klachten verdwenen.

Of een vrouw met een nekhernia. Op het moment dat ze door haar spanning heen kon zakken, kon ze ineens haar nek weer pijnloos bewegen.

Hoe werkt dit dan? Deze energetisch therapeut krijgt snel een indruk van de persoon die tegenover hem zit. Hij ziet wat deze mens weerhoudt om zich lekker te voelen en legt dat op tafel. En als dat klopt herkent de cliënt dat. Gedurende het gesprek wordt het steeds duidelijker, komt er steeds meer herkenning en dus ook steeds meer beleving. En die beleving maakt dat je er wat losser in komt te staan en dan kan de emotie vrijkomen. Hierdoor komt dat wat lichamelijk vastzit, in beweging. Je gaat ontspannen en ontladen. Het enige wat nodig is, is dat wat echt speelt gezien en benoemd mag worden. En als dit moeilijk is en er weerstand ontstaat, kan de energetisch therapeut er juist bij helpen om die lading los te maken. Dit alles vraagt wel een bereidheid van de cliënt om iets te willen doorbreken.

Bowentherapie en energetische therapie kunnen elkaar zo over en weer goed aanvullen. 

Copyright © leefbewust.nl | Privacy verklaring

Website gerealiseerd door: Van Laarhoven Websites